Sejarah

Gambar Rokok Sejarah Sejarah Rokok

Boleh jadi, ada jutaan orang yang gemar menghisap rokok gudang garam. Mereka menjadi penghisap setia rokok asal kota Kediri tersebut. Namun begitu, ternyata tak banyak yang tahu dengan makna logo…

Read More Cerita di Balik Logo Rokok Gudang Garam

Bungkus Rokok Gambar Rokok Sejarah

Sejarah

Gambar Rokok Sejarah