Bagaimana hukum merokok dalam Islam? Pertanyaan itu dilontarkan dalam forum Bahtsul Masail di Kudus pada 1990. Mendengar ada pertanyaan semacam itu, seorang kiai kharismatik yang terkenal alimnya, KH Turaichan Adjuhri…

Read More Rokok Menurut Pandangan Ulama Nusantara

Bungkus Rokok Gambar Rokok